Haydn, Mozart, Vaňhal, Rudolfinum 17.12.12

Munroe Charles-Olivieri

V závěru roku se mnozí z nás rádi zaposlouchají do děl starých mistrů. Hudbu klasicismu uslyšíte i na předvánočním abonentním koncertu rozhlasových symfoniků v pondělí 17. prosince. Zatímco v první části večera se potěšíme sólovými koncerty vrcholných vídeňských mistrů Mozarta a Haydna, ve finále dojde na zřídka uváděnou, nepochybně však půvabnou Missu pastoralis od Jana Křtitele Vaňhala.

PROGRAM:
Joseph Haydn
Koncert pro trubku Es dur
Wolfgang Amadeus Mozart
Koncert pro housle a orchestr č. 3 G dur
Jan Křtitel Vaňhal
Missa pastoralis, vánoční mše

Dirigent: Charles Olivieri-Munroe

Tine Thing Helseth, trubka
Seyoung Lee, housle

Kateřina Šmídová Kalvachová,
Barbora Polášková, Aleš Voráček,
Pavel Švingr, zpěv
Jan Kalfus, varhany

Pražský filharmonický sbor,
sbormistr Jakub Zicha