Slavnostně s Beethovenem

Rudolfinum, 25. září 2020 v 19.30 hodin.

VSTUPENKY

ABONENTKA

Toshio Hosokawa: Meditace, obětem tsunami ze 3. listopadu
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 9 d moll „S Ódou na radost“, op. 125

Alexander Liebreich – dirigent
Kateřina Kněžíková – soprán
Stefanie Irányi – alt
Ladislav Elgr – tenor
Shenyang – baryton
Český filharmonický sbor Brno

Od nezměrné tragédie k humanistickému po­selství. Tak by šla popsat trajektorie prvního koncertu nové sezony rozhlasových symfoniků a jejich šéfdirigenta. Zahájí ho Meditace Toshia Hosokawy, která vznikla jako bezprostřední reakce na zemětřesení a ničivou přílivovou vlnu tsunami, v jejímž důsledku v roce 2011 došlo k havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě a zahynuly tisíce lidí. Právě obětem neštěstí Hosokawa dílo věnoval.

Liebreich, kterého s jedním z nejvýznamnějších japonských skladatelů pojí dlouholetá umělecká spolupráce, pak Meditaci premiéroval v jihokorejském Tchongjongu. K orchestru se následně připojí mezinárodní kvarteto renomovaných sólistů i Český filharmonický sbor Brno a provedou Symfonii č. 9 s Ódou na radost Ludwiga van Beethovena. Velkolepá kompozice směřující k extatickému finále, ve kterém skladatel zhudebnil Schillerovy verše, zazní u příležitosti 250 let od Beethovenova narození, které si v roce 2020 připomíná celý hudební svět.

Ceny vstupenek: 1 800 Kč | 1 250 Kč | 800 Kč | 400 Kč |
250 Kč | 150 Kč

Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny.