ZÁZNAM: Zahájili jsme s Beethovenem

12. září 2016

26. září si Symfonický orchestr Českého rozhlasu připomenul ve Dvořákově síni se svými příznivci, abonenty a dalšími vzácnými hosty 90. narozeniny.

Pro výjimečné chvíle zvolil šéfdirigent Ondrej Lenárd kompozice jediného autora, Ludwiga van Beethovena, díla oslavující mj. velké city, hrdinství, ušlechtilý boj a lidskou svobodu.

Koncertní předehra Coriolan vznikla na pozadí tragického příběhu o nezdravé pýše, spravedlivém trestu, ale i hluboké lásce k matce.

Její tónina c moll, kterou Beethoven spojil taktéž s Osudovou symfonií nebo klavírní Patetickou sonátou, u něj i tentokrát zní vznešeně a dramaticky. Zvláštní je ovšem tichý závěr předehry. Jako by hrdina zmizel ze světa bez jakéhokoliv povšimnutí.

Čtěte také

Jediný Beethovenův koncert pro housle je nezvykle lyrický. Zaznamenáme v něm jakousi zněžnělou obdobu skladatelova hrdinského výrazu. Po premiéře byl sice považován za hudebně krásný, ale pro housle ne právě šťastně napsaný. Postupně umělci vzali sólový part na milost a dnes není jediného sólového houslisty, který by toto dílo neměl v repertoáru. Vy se můžete těšit na výkon Jana Mráčka, výrazné osobnosti mezi mladými českými houslisty, vítěze světové houslové soutěže Fritze Kreislera ve Vídni z roku 2014.

A symfonie Eroica? Ta představuje bez nadsázky jeden z milníků dějin hudby. Beethoven nás v ní nepřestává ohromovat rozmanitými nápady, inovacemi, úchvatnými postupy a momenty. Za zmínku stojí i tato milá okolnost: Ještě před veřejnou premiérou díla byla Eroica uvedena v našich končinách – na soukromém koncertu rodiny Lobkoviců na zámečku Jezeří v severních Čechách.

Na „narozeninovou oslavu SOČRu“ s Ondrejem Lenárdem a Janem Mráčkem se můžete nyní podívat ze záznamu:

Stream ze zákulisí sledujte na FB SOČR: