Wagner / Carter / Saint-Saëns

11. duben 2016
Vilém Veverka

Dvořákova síň Rudolfina, pondělí 11. dubna 2016 v 19:30 hodin.

Richard Wagner
Lohengrin, předehra k opeře

Elliott Carter
Koncert pro hoboj a orchestr

Camille Saint-Saëns
Symfonie č. 3 c moll „Varhanní“, op. 78

Vladimír Válek, dirigent

Vilém Veverka, hoboj
Jan Kalfus, varhany