SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Jakub Čížek
ředitel orchestru
tel.: 221 551 242
jakub.cizek@rozhlas.cz

Ondřej Kotrč
manažer orchestru
tel.: 221 551 403
ondrej.kotrc@rozhlas.cz

Markéta Kohoutová
producentka orchestru
tel.: 221 551 412
marketa.kohoutova@rozhlas.cz

Eliška Kratěnová
brand managerka
tel.: 221 551 501
eliska.kratenova@rozhlas.cz

Linda Vaňková
vedoucí obchodního oddělení

tel.: 221 551 411
linda.vankova@rozhlas.cz

Jitka Novotná
odborná redaktorka

jitka.novotna@rozhlas.cz

Marie Šnokhausová
prodej vstupenek
tel.: 221 551 402
marie.snokhausova@rozhlas.cz

Michael Dvořák
notový archiv
tel.: 777 809 951
michael.dvorak@rozhlas.cz

CD SOČRu v e-shopu