SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Jakub Čížek
ředitel orchestru
tel.: 221 551 242
jakub.cizek@rozhlas.cz

Ondřej Kotrč
manažer orchestru
tel.: 221 551 403
ondrej.kotrc@rozhlas.cz

Markéta Kohoutová
producent orchestru
tel.: 221 551 412
marketa.kohoutova@rozhlas.cz

Josef Třeštík
dramaturg
josef.trestik@rozhlas.cz

Jana Patzelová
brand manager
tel.: 221 551 501
jana.patzelova@rozhlas.cz

Linda Vaňková
vedoucí obchodního oddělení

tel.: 221 551 411
linda.vankova@rozhlas.cz

Jitka Novotná
odborný redaktor

tel: 221 552 429
jitka.novotna@rozhlas.cz

Marie Šnokhausová
prodej vstupenek
tel.: 221 551 402
marie.snokhausova@rozhlas.cz

Josef Zedník
produktový specialista (nakladatelé, notový materiál)
tel.: 221 552 644
josef.zednik@rozhlas.cz