Zahajovací koncert

2. říjen 2017

V pondělí 2. října zahájil SOČR svou 91. abonentní sezónu koncertem s podtitulem „Vzpomínky, osudy a fantazie". Podívejte se na záznam úvodního koncertu.

Památník Lidicím Bohuslava Martinů, méně hraný Koncert pro housle a orchestr D dur Ericha Wolfganga Korngolda a na závěr fantastická Berliozova Fantastická symfonie zněly večerem jako připomínky pohnutých událostí a lidských osudů na pozadí 20. století. Taktovky se ujal šéfdirigent Ondrej Lenárd a jako sólistu přizval talentovaného houslistu Jana Mráčka.

autor: SOČR