Zimní snění

18. prosinec 2017

Fantastické scherzo Josefa Suka, Rapsodie–koncert pro violu a orchestr Bohuslava Martinů a Čajkovského Symfonie č. 1 g moll „Zimní sny,“ která dala název celému koncertu Zimní snění, zazněly 18. prosince v Rudolfinu. Celkový zážitek z předvánočního koncertu umocnil skvělý violista Maxim Rysanov a dirigent polského původu Michał Nesterowicz.

Josef Suk – Fantastické scherzo
Fantastické scherzo Josefa Suka zaujme nejenom jako "duchaplná hra s tóny", jak se o něm vyjádřil sám autor, nýbrž jako skladba naplněná mimořádně mladistvou, optimistickou atmosférou a spontánní invencí. Fantastičnost je vyjádřena neustálými přeskoky z tóniny do tóniny a překvapivými zvraty.

Bohuslav Martinů – Rapsodie – koncert pro violu a orchestr
Rapsodie – koncert pro violu a orchestr je Martinů prvním dílem, kde užil svou metodu tzv. volného tvoření. Oprostil se od zavedených skladatelských forem a nechal proudit tvůrčí fantazii. Pro skladbu je charakteristické zjednodušení hudební řeči a značná dávka citovosti. Rapsodii – koncert tvoří dvě části, ale druhá z nich v sobě skrývá vlastně dvě věty: pomalou a rychlou, oddělené kadencí violy.

Petr Iljič Čajkovskij – Symfonie č. 1 g moll „Zimní sny“
První symfonie Petra Iljiče Čajkovského, označená g moll, má přívlastek „Zimní sny.“ Vznikla v roce 1866. Symfonie byla provedena poprvé v roce 1868 pod taktovkou Nikolaje Rubinštejna. Kritik Hans von Bülow pochválil především bohatství melodického materiálu, podobně jako později u 2. symfonie. První symfonie vznikala těžce a bolestně, Čajkovskij byl velmi vytížený na Moskevské konzervatoři a komponoval hlavně v noci.

autor: SOČR