Antonín Dvořák: Cello Concerto in B minor, op. 104

15. leden 2021

Dvořákův Koncert pro violoncello a orchestr h moll z roku 1895 je dokladem mistrovy skvostné tvůrčí invence. Stejně jako další skladby zrozené na americké půdě má i on osobité intonační a výrazové zabarvení.