Arnold Schönberg: Pelléas and Mélisanda, op. 5

3. říjen 2022

Druhou polovinou Inauguračního koncertu nového šéfdirigenta SOČR Petra Popelky zněla monumentální symfonická báseň Pelleas a Melisanda od Arnolda Schönberga. Pozdně romantické dílo podle stejnojmenné hry belgického symbolisty Maurice Maeterlincka premiéroval Schönberg coby dirigent v roce 1905 ve Vídni a později je sám představil také pražskému publiku.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Petr Popelka – dirigent


autor: SOČR

CD SOČRu v e-shopu