Beethoven – Rejcha – Haydn

19. září 2024

Betlémská kaple, čtvrtek 19. 9. 2024 v 19.30 hodin

Koupit abonentku

Ludwig van Beethoven: Leonora I, předehra 10 min.
Antonín Rejcha: Klavírní koncert Es dur 22 min.
Joseph Haydn: Symfonie č. 98 B dur 28 min.

Vojtěch Spurný dirigent, klavír
Jan Bartoš klavír

Vojtěch Spurný zastává pozici interpreta užívajícího historicky poučený přístup. Dá se proto čekat, že tímto směrem výrazově a zvukově ovlivní na společném koncertu i rozhlasové symfoniky, třebaže samozřejmě používají moderní, nikoli dobové nástroje jako specializované soubory. Zajímavou položkou programu je nesporně Klavírní koncert Antonína Rejchy, jednoho z mnoha českých muzikantů, kteří hledali v 18. století uplatnění po Evropě. Svou tvorbou pro dechové nástroje, zejména z doby působení v Paříži, dosáhl mimořádného významu – a co se týká žánru dechového kvintetu, je dokonce považován za jeho skutečného zakladatele a průkopníka. Ve skladbě se stal skutečným novátorem, dospěl k výrazu zasahujícímu už téměř plně do stylu hudebního romantismu. A byl významným pedagogem: k jeho žákům patřili mimo jiné Hector Berlioz, César Franck, Charles Gounod a Franz Liszt. Vztah učitele a žáka byl i mezi Beethovenem a Haydnem. Ačkoli mladý ambiciózní hudebník snad později prohlásil, že se „od Haydna nikdy nic nenaučil“, je nesporné, že Haydnův umělecký přínos je zejména ve stovce symfonií a v osmi desítkách kvartetních kompozic zakladatelský a vzorový. Když po smrti svého zaměstnavatele Nikolause Esterházyho přesídlil v roce 1790 do Vídně, zamýšlel zřejmě vést poklidný život, ale nakonec zamířil do Británie. Dvě tamní cesty z něj učinily evropskou celebritu. Možná i proto neměl tolik času, kolik si jeho žák Beethoven tehdy představoval.


Jednotlivé vstupné: 550 Kč | 450 Kč | 350 Kč

Malé abonmá 5 koncertů: 1 200 Kč | 900 Kč | 700 Kč

 
Změny v programu účinkujících jsou vyhrazeny.

autor: SOČR
Spustit audio