Bohuslav Martinů: Koncert pro housle, klavír a orchestr H 342

9. říjen 2021

Dvořákova síň Rudolfina, 9. 10. 2021

Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Petr Popelka – dirigent
Josef Špaček – housle
Miroslav Sekera – klavír

Koncert pro housle, klavír a orchestr, který roku 1953 napsal Bohuslav Martinů v New Yorku. Dílo nese typické rysy pozdní tvorby svého autora. Kombinuje neklidné plochy s intimními prostými melodiemi a klene oblouk od dramatického úvodu až ke katarzi závěru. K provedení dirigent Petr Popelka přizval vynikající české interprety – historicky nejmladšího koncertního mistra České filharmonie Josefa Špačka a vyhledávaného klavíristu Miroslava Sekeru.

autor: SOČR

CD SOČRu v e-shopu