Brucknerova „Romantická“

6. listopad 2023

Rudolfinum, pondělí 6. 11. 2023 v 19.30 hodin.
Veřejná generální zkouška v 10.00 hodin.

Šimon Voseček: Poltron V. que tu es, pragmatické postřehy z erotického života, na texty ze sbírky Le Parnasse des poètes satyriques, Paříž 1622, světová premiéra skladby pro mezzosoprán, baryton a orchestr na objednávku SOČRu
Anton Bruckner: Symfonie č. 4 Es dur „Romantická“

Robert Jindra dirigent
Jana Kurucová mezzosoprán
Daniel Luis de Vicente baryton

První koncert pod vedením hlavního hostují­cího dirigenta Symfonického orchestru Čes­kého rozhlasu Roberta Jindry zahájí světová premiéra nové skladby Šimona Vosečka. V Ra­kousku žijící český skladatel, který absolvoval Pražskou konzervatoř a Univerzitu hudeb­ních a dramatických umění ve Vídni, získal renomé jako autor oper i instrumentálních děl. V nové skladbě pro mezzosoprán, bary­ton a orchestr složené na objednávku SOČRu zhudebnil erotickou poezii francouzských sa­tirických básníků 17. století. V Rakousku zů­staneme i v druhé polovině večera, kdy zazní Symfonie č. 4 zvaná „Romantická“, kompo­zice monumentální krásy. Anton Bruckner ji složil v roce 1874, ale vracel se k ní následují­cích patnáct let a opakovaně ji přepracovával.

Setkání s umělci před koncertem
Rudolfinum | Talichův salonek | 1. patro | 18.30–19.15 hodin

Ceny vstupenek: 1 100 Kč | 900 Kč | 700 Kč | 500 Kč | 300 Kč | 180 Kč

Změny v programu účinkujících jsou vyhrazeny.

Koncert byl finančně podpořen Státním fondem kultury ČR.


autor: SOČR
Spustit audio