Ceremony of Carols

15. prosinec 2022

Anežský klášter, 15. prosince 2022 v 19.30 hodin. 

Maciej Małecki: Concertino ve starém slohu pro dvě harfy a smyčcový orchestr
Edward Elgar: Serenáda pro smyčce e moll, op. 20
Benjamin Britten: Ceremony of Carols

Vlastimil Kobrle koncertní mistr, nastudování
Lydie Härtelová & Martin Sadílek harfy
Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu
Věra Hrdinková sbormistryně

Záznam koncertu byl vysílán v rámci Vánočního dne Eurorádia 18. 12. 2022.


Živě i ze záznamu přebraly rozhlasové stanice v: Andoře, Bulharsku, Kanadě (CBC, SRC), Švýcarsku, Německu (Bavorský, Hessenský rozhlas, Westdeutscher Rundfunk, Mittlerdeutscher Rundfunk, Deutschlandfunk Kultur v Berlíně), v Dánsku, Estonsku, Španělsku, Finsku, Velké Británii (BBC), Řecku, Lotyšsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku a v USA (WFMT Chicago).

Vánoční koncert v Anežském klášteře přinese hudbu polskou a anglickou. Slavnostní atmo­sféru hned v úvodu večera navodí neobarokní Concertino ve starém slohu Macieje Małec­kého, ve kterém se v pozici sólových nástrojů představí dvě harfy. Usednou za ně členka roz­hlasových symfoniků Lydie Härtelová a na její pozvání také jeden z nejtalentovanějších mla­dých tuzemských instrumentalistů Martin Sadílek, který v pouhých čtrnácti letech obdr­žel čestné uznání na rozhlasové soutěži Con­certino Praga. V nastudování koncertního mistra orchestru Vlastimila Kobrleho následně zazní jedna z nejpopulárnějších skladeb Ed­warda Elgara, Serenáda pro smyčce. Vánoční koncert vyvrcholí vystoupením Dětského pěveckého sboru, který za doprovodu Lydie Härtelové a pod vedením sbormistryně Věry Hrdinkové zazpívá Ceremony of Carols. Oblí­bené vánoční dílo na texty starých anglických koled složil Benjamin Britten na palubě lodi, na které se během druhé světové války plavil mezi Amerikou a rodnou Británií.

autor: SOČR
Spustit audio