Chačaturjan-Čajkovskij

Rudolfinum, 18. března 2019 v 19.30 hodin. Veřejná generální zkouška v 9.30 hodin.

VSTUPENKY

ZKOUSKA

Aram Chačaturjan: Adagio z baletu Spartakus
Aram Chačaturjan: Koncert pro housle a orchestr d moll
Peter Iljič Čajkovskij: Labutí jezero, suita z baletu

Petr Altrichter – dirigent
Roman Patočka – housle

Ruské, respektive sovětské hudbě bude patřit abonentní koncert řízený Petrem Altrichterem. Zkušený dirigent provede s rozhlasovými symfoniky populární Adagio z baletu Spartakus Arama Chačaturjana.

Následně doprovodí Romana Patočku, jednoho z nejlepších českých houslistů své generace, který si vybral Chačaturjanův Koncert pro housle a orchestr. Arménský skladatel ho složil v roce 1940 pro legendárního Davida Oistracha. Druhá polovina koncertu pak přinese suitu z Čajkovského nesmrtelného baletu Labutí jezero.

Ceny vstupenek: 550 / 450 / 400 / 350 / 220 / 100 Kč