Daleko široko

27. březen 2023

Rudolfinum, 27. března 2023 v 19.30 hodin. Veřejná generální zkouška v 9.30 hodin.

Jiří Kadeřábek: Daleko široko, světová premiéra nového díla na objednávku SOČRu
Franz Schubert: Symfonie C dur „Velká“

Alexander Liebreich dirigent
Pražský filharmonický sbor
Lukáš Vasilek sbormistr
Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu
Věra Hrdinková sbormistryně

Hudbu raného romantismu s hudbou sou­dobou přinese návrat Alexandera Liebreicha k Symfonickému orchestru Českého rozhlasu. V první polovině koncertu v premiéře uvede skladbu pro dětský sbor, smíšený sbor roz­dělený na tři samostatné skupiny a orchestr, kterou Jiří Kadeřábek, přední český autor střední generace, známý svým neortodox­ním tvůrčím myšlením, nazval Daleko široko podle moravské lidové písně. Po přestávce za­zní nejambicióznější symfonické dílo Franze Schuberta, autora nesmrtelných písní a ko­morní hudby, „Velká symfonie“ C dur.

Setkání s umělci před koncertem
Rudolfinum | Talichův salonek | 1. patro | 18.30–19.15 hodin

Ceny vstupenek: 900 Kč | 750 Kč | 600 Kč a| 400 Kč | 250 Kč | 150 Kč

Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny.

autor: SOČR
Spustit audio