Dmitrij Šostakovič – Koncert pro housle a orchestr č. 1 a moll

15. říjen 2019

V pátek 27. září zahájil Symfonický orchestr Českého rozhlasu novou sérii abonentních koncertů. Ve Dvořákově síni Rudolfina se představil rezidenční umělec sezony, špičkový houslista arménského původu Sergej Chačatrjan.

Své umění vložil do Šostakovičova Prvního houslového koncertu a moll. Šostakovič toto dílo věnoval Davidu Oistrachovi, s nímž o skladbě intenzivně diskutoval a pod jehož vlivem provedl několik úprav. K premiéře došlo v říjnu 1955 v Leningradu – hrál David Oistrach a Leningradská filharmonie s Jevgenijem Mravinským.

Houslista Sergej Chačatrjan roku 2000 získal první cenu v Mezinárodní houslové soutěži Jeana Sibelia v Helsinkách a stal se tak historicky nejmladším vítězem této renomované soutěže. O pět let později vybojoval zlatou příčku v dalším prestižním projektu, Soutěži královny Alžběty v Bruselu.

autor: SOČR