Francouzské inspirace

Rudolfinum, 11. března 2019 v 19.30 hodin. Veřejná generální zkouška v 9.30 hodin.

VSTUPENKY

ZKOUSKA

Gabriel Fauré: Pavana, op. 50
Ernest Chausson: Poème de l'amour et de la mer, op. 19
Igor Stravinskij: Pták Ohnivák, balet

Marek Šedivý - dirigent
Jennifer Johnston - mezzosoprán

Marek Šedivý se netají svým pozitivním vztahem k francouzskému a ruskému repertoáru. Přesvědčit se o tom budeme moci na březnovém koncertě rozhlasových symfoniků. Program otevře melancholická Pavana Gabriela Faurého. Dále si vychutnáme čarokrásný písňový cyklus Báseň o lásce a moři Ernesta Chaussona, talentovaného současníka Clauda Debussyho, který předčasně Tragicky zahynul po pádu z kola.

Druhá polovina večera přinese provedení kompletního „pohádkového“ baletu Pták Ohnivák, který stál u zrodu plodné spolupráce Igora Stravinského s impresáriem Ruského baletu Sergejem Ďagilevem.

Ceny vstupenek: 550 / 450 / 400 / 350 / 220 / 100 Kč

Koncert se koná pod záštitou Jeho Excelence pana Rolanda Galharague, velvyslance Francouzské republiky v České republice.