Griegův klavírní koncert

11. březen 2024

Rudolfinum, pondělí 11. 3. 2024 v 19.30 hodin.
Veřejná generální zkouška v 10.00 hodin.

Z organizačních důvodů je začátek veřejné generální zkoušky přesunut na 10.00.

Lukáš Hurník: Radio, symfonický dokument ke 100. výročí Českého rozhlasu, světová premiéra na objednávku SOČRu
Edvard Grieg: Koncert pro klavír a orchestr a moll, op. 16
Jean Sibelius: Symfonie č. 5 Es dur, op. 82

Olari Elts dirigent
Marianna Shirinyan klavír

Program předního estonského dirigenta Olariho Eltse zahájí světová premiéra nového díla Lukáše Hurníka. Skladatel, který dlouhá léta působil jako šéfredaktor stanice ČRo Vltava a nyní vede ČRo D-­dur, svou skladbu nazval Radio s podtitulem „symfonický dokument“ a vzdal jí hold Českému rozhlasu a jeho stoleté historii. Sólistkou večera bude v arménském Jerevanu narozená klavíristka Marianna Shirinyan. Za doprovodu rozhla­sových symfoniků provede jedno z nejpo­pulárnějších děl repertoáru svého nástroje, dramatický i lyrický Koncert pro klavír a or­chestr norského skladatele Edvarda Hage­rupa Griega. Ve Skandinávii zůstaneme i po přestávce, kdy zazní Symfonie č. 5 Jeana Sibe­lia. Finský autor, populární především díky svému Houslovému koncertu a symfonické básni Finlandia, si do svého deníku pozname­nal, že jedno z hlavních témat třívěté symfo­nie inspiroval let šestnácti labutí, které pozo­roval na severském nebi.

Setkání s umělci před koncertem
Rudolfinum | Talichův salonek | 1. patro | 18.30–19.15 hodin

Ceny vstupenek: 1 100 Kč | 900 Kč | 700 Kč | 500 Kč | 300 Kč | 180 Kč

Změny v programu účinkujících jsou vyhrazeny.

Koncert finančně podpořil Ochranný svaz autorský a Státní fond kultury ČR.

autor: SOČR
Spustit audio