Ilan Volkov – Klasici 20. století

22. leden 2024

Rudolfinum, pondělí 22. 1. 2024 v 19.30 hodin.
Veřejná generální zkouška v 10.00 hodin.

Z organizačních důvodů je začátek veřejné generální zkoušky přesunut na 10.00.

Viktor Kalabis: Symfonické variace, op. 24
Benjamin Britten: Sinfonia da Requiem, op. 20
Sergej Prokofjev: Symfonie č. 7 cis moll, op. 131

Z důvodu vysokých cenových požadavků nakladatele za pronájem notového materiálu nezazní dílo Martina Smolky „Tesknice“.

Ilan Volkov dirigent

Pestrý program spojující hudbu českých, anglických a ruských autorů přinese hosto­vání předního izraelského dirigenta llana Volkova. Večer otevřou Symfonické variace, které Viktor Kalabis složil na popud České filharmonie a jejího někdejšího šéfdirigenta Václava Neumanna. Následuje Sinfonia da Requiem, jejíž název i názvy jednotlivých vět odkazují k latinské mši za zemřelé. Šestadva­cetiletý Benjamin Britten dílo složil v roce 1940 jako requiem za své rodiče. Promítla se do něj i temná atmosféra počátku druhé svě­tové války.  Večer vyvrcholí Sedmou symfonií, posledním velkým dílem Sergeje Prokofjeva. Skladba vznikla na objednávku redakce pořadů pro děti a mládež moskevského rozhlasu. Ačkoli v ní můžeme rozpoznat hravé motivy odkazující na dětský svět, Prokofjev vytvořil propracované dílo, jehož melancholické vy­znění dráždilo sovětské úřady natolik, že po těžce nemocném skladateli vyžadovaly jeho přepracování.

Setkání s umělci před koncertem
Rudolfinum | Talichův salonek | 1. patro | 18.30–19.15 hodin

Ceny vstupenek: 1 100 Kč | 900 Kč | 700 Kč | 500 Kč | 300 Kč | 180 Kč

Změny v programu účinkujících jsou vyhrazeny.

autor: SOČR
Spustit audio