Jan Václav Hugo Voříšek: Symphony in D major, Op. 23

21. prosinec 2020

Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Anežský klášter, 21. 12. 2020

Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Marek Šedivý
– dirigent

Symfonie D dur byla jedinou, která vzešla z pera Jana Václava Hugo Voříška. Tuberkulóza ukončila jeho život v pouhých 34 letech. I tak se za pobytu ve Vídni stačil vypracovat ve známou uměleckou osobnost. Proslul jako pianista, skladatel, učitel hudby, dirigent, významný spoluúčastník prvních historických koncertů a koncem života dokonce získal místo císařského dvorního varhaníka. Jeho symfonie představuje jednu z nejvýznamnějších spojnic mezi vídeňským klasicismem a českým romantismem.

CD SOČRu v e-shopu