Joseph Haydn: Koncert č. 1 C dur pro violoncello a orchestr

1. červen 2021

Dvořákova síň, Rudolfinum, 19. 4. 2021

Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Alexander Liebreich – dirigent
Jean-Guihen Queyras – violoncello

Jean-Guihen Queyras a stěžejní opus cellové literatury, Koncert C dur Josepha Haydna z 60. let 18. století, který je velmi osobitě propojen s naší zemí i rozhlasovým orchestrem.

CD SOČRu v e-shopu