Jubilanti čeští v podání žen šesti

20. únor 2023

Studio 1, 20. února 2023 v 19.30 hodin. 

Sláva Vorlová: Serenáda pro hoboj a harfu, op. 57 (1962) – cca 8´
Jan Fišer: dvě sólové etudy pro harfu - cca 6´
Etuda č. 1 Adagio
Etuda č.4 Allegro vivo
Otomar Kvěch: tři pastorale pro hoboj - cca 6´
Otomar Kvěch: Hrubínovské variace, Sextet pro hoboj, harfu a smyčcové kvarteto (1999) – cca 24´

Duo Spinea
Jaroslava Čiháková Tajanovská hoboj
Ivana Švestková harfa
Quarteto Harmonico
Ludmila Waldmann Pavlová housle
Kateřina Krejčová housle
Miroslav Kovář viola j.h.
Dora Hájková violoncello

K pojmenování tohoto koncertu inspirovaly interpretky dvě skutečnosti. Oba soubory, které večer vystoupí, jsou tvořeny samými ženami. Skladby, které na koncertě zazní, pak po­cházejí výhradně z per českých autorů, jako jsou Sláva Vorlová, Zdeněk Lukáš, Otomar Kvěch, od jejichž úmrtí si v roce 2023 připomeneme 50, 16 a 5 let. Duo Spinea existuje v nezměněném složení už od roku 2008. Quarteto Harmonico je souborem mladším, jeho členky spolu vystupují od roku 2020.

Celou koncertní řadu si můžete poslechnout v přímému přenosu na ČRo D-dur – celoplošné stanici, na které můžete poslouchat klasickou hudbu neomezeně.

autor: SOČR
Spustit audio