Jubilanti čeští v podání žen šesti

20. únor 2023

Studio 1, 20. února 2023 v 19.30 hodin. 

Duo Spinea
Jaroslava Čiháková Tajanovská hoboj, anglický roh
Ivana Švestková Dohnalová harfa

Quarteto Harmonico
Ludmila Waldmann Pavlová housle
Miriam Magdalena Haniková housle
Anežka Lada Jiráčková viola
Dora Hájková violoncello

K pojmenování tohoto koncertu inspirovaly interpretky dvě skutečnosti. Oba soubory, které večer vystoupí, jsou tvořeny samými ženami. Skladby, které na koncertě zazní, pak po­cházejí výhradně z per českých autorů, jako jsou Sláva Vorlová, Zdeněk Lukáš, Otomar Kvěch, od jejichž úmrtí si v roce 2023 připomeneme 50, 16 a 5 let. Duo Spinea existuje v nezměněném složení už od roku 2008. Quarteto Harmonico je souborem mladším, jeho členky spolu vystupují od roku 2020. Jak Jaroslava Čiháková Tajanovská, tak Anežka Lada Jiráčková jsou členkami SOČRu.

Cena vstupenky: 200 Kč

Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny.

autor: SOČR
Spustit audio