Klub mecenášů SOČRu

V Klubu mecenášů SOČRu rádi přivítáme všechny, kdo chtějí dlouhodobě podporovat činnost Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Kromě výhod týkajících se SOČRu jsme pro vás připravili i unikátní zážitky spojené s Českým rozhlasem.

Úrovně Klubu mecenášů 

ADAGIO

Mecenáši v úrovni Adagio si mohou rezervovat vstupenky 1 týden před zahájením prodeje abonmá. Dále se mohou zúčastnit exkluzivní prohlídky v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu a podívat se zdarma na veřejnou generální zkoušku do Rudolfina. 

Hodnota daru od 5 000 Kč

Víte, že ladění klavíru za měsíc stojí minimálně 5 000 Kč?

ANDANTE

Mecenáši v úrovni Andante si mohou rezervovat vstupenky 2 týdny před zahájením prodeje abonmá, získají 2 vstupenky I. kategorie na koncert dle vlastního výběru a kromě možnosti exkluzivní prohlídky Českého rozhlasu a návštěvy veřejné generální zkoušky v Rudolfinu získají i možnost zúčastnit se nahrávky CD v nahrávacím studiu Českého rozhlasu. 

Hodnota daru od 10 000 Kč

Víte, že 10 000 Kč nestačí ani na převoz hudebních nástrojů na jeden koncert z Českého rozhlasu do Rudolfina? 

ALLEGRO

Mecenáši v úrovni Allegro si mohou rezervovat vstupenky 3 týdny před zahájením prodeje abonmá, získají 6 vstupenek I. kategorie na koncerty dle vlastního výběru a navíc k výhodám předchozích úrovní mohou poznat atmosféru dirigentského salonku Rudolfina a zúčastnit se přátelského setkání u číše vína během zahajovacího koncertu sezony. 

Hodnota daru od 50 000 Kč

Víte, že smyčec pro violoncello stojí Minimálně 50 000 Kč?

PRESTO

Mecenáši v úrovni Presto si mohou rezervovat vstupenky 4 týdny před zahájením prodeje abonmá, získají 12 vstupenek I. kategorie na koncerty dle vlastního výběru a navíc k předchozím výhodám také možnost exkluzivního setkání s vystupujícími umělci. Mecenášům dále zajistíme odvoz limuzínou na vybrané koncerty během sezony. 

Hodnota daru od 100 000 Kč

Víte, že 100 000 Kč není ani polovina nákladů na pořízení nejmenšího tympánového kotle?


Pokud budete mít zájem, rádi zveřejníme Vaše jméno mezi mecenáši SOČRu. 

Ve věcech podpory se obracejte na vedoucí obchodního oddělení Lindu Vaňkovou
e-mail: linda.vankova@rozhlas.cz, tel.: 221 551 411 

CD SOČRu v e-shopu