Konkurz do Orchestrální akademie – klarinet

3. květen 2022

Symfonický orchestr Českého rozhlasu vypisuje konkurz do Orchestrální akademie na hráče nebo hráčku na klarinet. Doba studia: září 2022 – červen 2023.

Konkurz se bude konat dne 7. června 2022 od 10.00 ve studiu S1 Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2.

Jak se přihlásit

Přihlášky ke konkurzu společně se životopisem zasílejte na adresu:

Český rozhlas – personální oddělení
Vinohradská 12, 120 99  Praha 2
nebo na e-mail: jan.moravec@rozhlas.cz

a to nejpozději do 25. května 2022.

Požadovaný repertoár a orchestrální party

  • Carl Maria von Weber: Koncert pro klarinet Es dur, Op. 74 (1. věta, expozice)
  • Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 8, F dur, op. 93
  • Bedřich Smetana: Symfonický cyklus Má vlast – Šárka
  • Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sen noci svatojánské op. 21, Scherzo
  • Antonín Dvořák: Symfonie č. 9, e moll, op. 95 ,,Z Nového světa’’
  • Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 9, Es dur, op. 70

Klavírní doprovod je zajištěn ze strany SOČRu, vlastní klavírní doprovod je možný.

Konkurzní notový materiál orchestrálních partů ke stažení

Orchestrální akademie SOČRu je určena pro studenty a absolventy uměleckých škol ve věku 18 – 30 let. Podmínkou přihlášení je maximální věk uchazeče v době zahájení 28 let.

Po jejím absolvování posluchač obdrží certifikát dokládající absolutorium Orchestrální akademie SOČR.

autor: SOČR
Spustit audio

CD SOČRu v e-shopu