Konkurz do Orchestrální akademie – kontrabas

21. červen 2022

Symfonický orchestr Českého rozhlasu vypisuje konkurz do Orchestrální akademie na hráče nebo hráčku na kontrabas. Doba studia: říjen 2022 – červen 2023.

Konkurz se bude konat v úterý 6. září 2022 od 16.00 ve studiu S1 Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2.

Jak se přihlásit

Přihlášky ke konkurzu společně se životopisem zasílejte na adresu:

Český rozhlas – personální oddělení
Vinohradská 12, 120 99  Praha 2
nebo na e-mail: jan.moravec@rozhlas.cz

a to nejpozději do 22. srpna 2022. Pozvánku ke konkurzu obdrží kandidáti elektronicky po uzávěrce přihlášek, nejpozději 31. srpna 2022. 

Požadovaný repertoár a orchestrální party

Dvě kontrastní věty z libovolného koncertu – autora a skladbu uvést přímo v přihlášce na konkurz.

PARTY

  • B. Smetana: Má Vlast – Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor

  • L. van Beethoven: Symfonie č. 5, 3. věta

  • A. Dvořák: Symfonie č. 8, 4. věta

Klavírní doprovod je zajištěn ze strany SOČRu, vlastní klavírní doprovod je možný.

Konkurzní notový materiál orchestrálních partů ke stažení

Orchestrální akademie SOČRu je určena pro studenty a absolventy uměleckých škol ve věku 18 – 30 let. Podmínkou přihlášení je maximální věk uchazeče v době zahájení 28 let.

Po jejím absolvování posluchač obdrží certifikát dokládající absolutorium Orchestrální akademie SOČR.

autor: SOČR
Spustit audio

Související

CD SOČRu v e-shopu