Konkurz do Orchestrální akademie – lesní roh

21. duben 2023

Symfonický orchestr Českého rozhlasu vypisuje konkurz do Orchestrální akademie na hráče nebo hráčku na lesní roh. Doba studia: září 2023 – červen 2024.

Konkurz se bude konat v pondělí 5. června 2023 od 14.30 ve studiu S1 Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2.

Jak se přihlásit

Přihlášky ke konkurzu společně se životopisem zasílejte na adresu:

Český rozhlas – personální oddělení
Vinohradská 12, 120 99  Praha 2
nebo na e-mail: jan.moravec@rozhlas.cz

a to nejpozději do 19. května 2023. 

Požadovaný repertoár a orchestrální party

REPERTOÁR

  • W. A. Mozart – koncert dle vlastního výběru: 1. a 2. věta

PARTY

  • A. Dvořák         – Symfonie č. 7: 1. věta závěr 2. lesní roh
                           – Symfonie č. 9: 1. věta 4. lesní roh
                           – Symfonie č. 9: 4. věta 2. lesní roh
  • L. V. Beethoven – Symfonie č. 7: 1. věta - 2. lesní roh

Klavírní doprovod je zajištěn ze strany SOČRu, vlastní klavírní doprovod je možný.

Konkurzní notový materiál orchestrálních partů ke stažení

Orchestrální akademie SOČRu je určena pro studenty a absolventy uměleckých škol ve věku 18 – 30 let. Podmínkou přihlášení je maximální věk uchazeče v době zahájení 28 let.

Po jejím absolvování posluchač obdrží certifikát dokládající absolutorium Orchestrální akademie SOČR.

autor: SOČR
Spustit audio

CD SOČRu v e-shopu