Konkurz do Orchestrální akademie na hráče nebo hráčku na klarinet

22. duben 2024

Symfonický orchestr Českého rozhlasu vypisuje konkurz do Orchestrální akademie na hráče nebo hráčku na klarinet s povinností basklarinetu. Doba studia: 1. 9. 2024 – 30. 6. 2025.

Konkurz se bude konat v úterý 25. června 2024 od 14.00 ve studiu S1 Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2.

Jak se přihlásit?
Přihlášky ke konkurzu společně se životopisem zasílejte na adresu:

Český rozhlas – personální oddělení
Vinohradská 12, 120 99  Praha 2
nebo na e-mail: jan.moravec@rozhlas.cz

a to nejpozději do 24. května 2024. 

Požadovaný repertoár a orchestrální party

  1. M. von Weber: Koncert pro klarinet Es dur, Op. 74 (1. věta - expozice, 2. věta do taktu č. 20)
  2. van Beethoven: Symfonie č. 8, F dur, op. 93
  3. Smetana: Symfonický cyklus Má vlast – Šárka
  4. Mendelssohn-Bartholdy: Sen noci svatojánské op. 21, Scherzo
  5. Dvořák : Symfonie č. 9, e moll, op. 95 ,,Z Nového světa’’
  6. Šostakovič: Symfonie č. 9, Es dur, op. 70

Klavírní doprovod je zajištěn ze strany SOČRu, vlastní klavírní doprovod je možný.

 Přílohy:

autor: SOČR
Spustit audio