Konkurz: hráč na lesní roh

Lesní roh

Český rozhlas - Symfonický orchestr Českého rozhlasu konkurz na pozici hráč na 1. LESNÍ ROH s povinností 3. LESNÍHO ROHU s nástupem do zaměstnání od 1. 12. 2019.

Konkurz se bude konat dne 13. 11. 2019 od 14:00 ve studiu S1 Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2.

Klavírní doprovod je zajištěn ze strany SOČRu, vlastní klavírní doprovod je možný.

Přihlášky ke konkurzu společně se životopisem zasílejte na adresu: Český rozhlas – personální oddělení, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mail: jan.moravec@rozhlas.cz a to nejpozději 18. 10. 2019.

Konkurzní notový materiál orchestrálních partů společně s pozvánkou ke konkurzu obdrží kandidáti poštou či elektronicky po uzávěrce přihlášek, nejpozději 30. 10. 2019.

Požadovaný repertoár:

1. kolo (anonymně):
W.A. Mozart: koncert č.2 (1. věta)
A.Dvořák: symfonie č.8 - 1.věta – s klavírním doprovodem
A.Dvořák: Symfonie č. 9  - 4. věta
S.Prokofjev: Romeo a Julie (výběr)
M.Ravel: Bolero

2. kolo
R. Strauss: Koncert č. 1 (1. věta)
P.I.Čajkovskij: Symfonie č. 5 - volná věta – s klavírním doprovodem
G.Mahler: Symfonie č. 1 - závěr
G.Mahler: Symfonie č. 3 - 1. Věta
R.Strauss: „Alpská symfonie“ (výběr)
+ hra z listu