Kopatchinskaja hraje Ligetiho

13. únor 2023

Rudolfinum, 13. února 2023 v 19.30 hodin. 

Vzhledem k onemocnění pana šéfdirigenta Petra Popelky jsme byli nuceni oslovit jiného dirigenta a částečně upravit program. Děkujeme za pochopení.

György Ligeti: Concert Românesc
György Ligeti: Koncert pro housle a orchestr
Přestávka
Robert Schumann: Symfonie č.4 d moll, op. 120 

Valentin Uryupin dirigent
Patricia Kopatchinskaja housle

Od narození Györgye Ligetiho, jednoho z nejvýznamnějších skladatelů druhé poloviny 20. století, uplyne v roce 2023 rovných 100 let. Rodák z Transylvánie dokázal ve svém díle po­zoruhodným způsobem zpracovat vliv lidové hudby i avantgardních proudů počátku 20. století. Stál u zrodu témbrové hudby, pracující s barvou zvuku jako samostatným stavebním prvkem, a ve svých vrcholných kreacích vše jedinečným způsobem propojil v nejvýraz­nějších dílech, jež přineslo uplynulé století. Šéfdirigent rozhlasových symfoniků Petr Po­pelka u této příležitosti připravil mimořádný program, průřez Ligetiho bohatou tvorbou. Večer otevře Rumunský koncert, silně ovliv­něný folklorem. Pokračovat bude Houslovým koncertem, zralým dílem z počátku 90. let, v němž sólový part zahraje interpretka nejpovolanější, v Moldávii narozená houslistka Patricia Kopatchinskaja, rezidenční umělkyně Berlínských filharmoniků sezony 2021/2022. Večer uzavře Schumannova symfonie č. 4.

Setkání s umělci před koncertem
Rudolfinum | Talichův salonek | 1. patro | 18.30–19.15 hodin

autor: SOČR
Spustit audio