Mendelssohnův houslový koncert

16. listopad 2023

Betlémská kaple, čtvrtek 16. 11. 2023 v 19.30 hodin.

Igor Stravinskij: Danses concertantes
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro housle a orchestr e moll
Antonín Dvořák: Česká suita

Fedor Rudin housle, dirigent

Rakušan ruského původu Fedor Rudin, vnuk skladatele Edisona Denisova, má za sebou pů­sobení u prvního pultu Vídeňských filharmo­niků, ale v současnosti koncertuje po světě jako houslista a komorní hráč i jako dirigent. V Česku je navíc jako lektor spojen s Letní hudební akademií Kroměříž. Mendelssohnův Houslový koncert z roku 1844 má inovativní rozvrh, včetně melodického a harmonického propojení všech tří vět. Vznikal za úzké spo­lupráce s houslistou Ferdinandem Davidem, koncertním mistrem lipského Gewandhaus­ orchestru, jehož byl skladatel v té době šéf­dirigentem. Dnes je řazen po bok Beethove­nova, Brahmsova, Bruchova, Čajkovského, Dvořákova a Sibeliova koncertu. Igora Stra­vinského, jednoho z nejpodnětnějších hudeb­ních tvůrců dvacátého století, kosmopolitu, syntetika a novátora, v programu připomíná jeho abstraktní balet Danses concertantes, který nebyl určen pro jeviště, ale pro kon­certní provedení. Stravinskij odešel do Ame­riky za války, po obsazení Francie. Neokla­sicky střídmý balet vznikl na objednávku orchestru z Los Angeles. Program završuje Česká suita, klasika Antonína Dvořáka, ob­sahující poetickou i vitální stylizaci českých lidových tanců – polky, sousedské a furianta, blízkou jeho Slovanským tancům; doplňuje je lyrické Pastorale a lyrické nokturno nazvané Romanza. Skladba poprvé zazněla roku 1879 v rámci koncertu Spolku českých žurnalistů a o rok později na dobročinném koncertu ve prospěch stavby Národního divadla.

Ceny vstupenek: 590 Kč | 490 Kč | 390 Kč

Změny v programu účinkujících jsou vyhrazeny.

autor: SOČR
Spustit audio