Mendelssohnův houslový koncert

16. listopad 2023

v podání špičkového interpreta, někdejšího koncertního mistra Vídeňských filharmoniků Fedora Rudina, nabízí další z koncertů SOČRu v Betlémské kapli.
Sólista (mj. vnuk skladatele Edisona Denisova) bude celý program zároveň dirigovat. Uslyšíte Stravinského Danses concertantes, neoklasicky střídmý balet, a Českou suitu Antonína Dvořáka, poetickou i vitální stylizaci českých lidových tanců.

Danses concertantes, Koncertantní tance, zkomponoval Igor Stravinskij jako abstraktní balet v Hollywoodu začátkem 40. let, tedy po emigraci do Ameriky. Úsporně, jemně, ale přesně vykresluje charaktery imaginárních divadelních postav a naznačuje kroky tanečníků. Premiéru měla skladba v podání Orchestru Wernera Janssena v Los Angeles. Od té doby se stala podkladem pro řadu choreografií.

Houslový koncert e moll vytvořil Felix Mendelssohn-Bartholdy coby už zralý autor v roce 1844, a to v úzké spolupráci s houslistou Ferdinandem Davidem, který byl v té době koncertním mistrem Gewandhausorchestru; právě on přednesl sólový part na premiéře v Lipsku (se skladatelem Nielsem Gadem jako dirigentem). Už Joseph Joachim, virtuos druhé poloviny 19. století, přirovnával Koncert e moll k houslovým koncertům od Beethovena, Brahmse a Brucha.

Česká suita Antonína Dvořáka poprvé zazněla 16. května 1879 na pražském koncertě Spolku českých žurnalistů v provedení orchestru Prozatímního divadla. Jevila se velmi „česky“ a dostala tehdy právě takový podtitul. Svou vitalitou i lyričností,  přehledností a melodičností je jedním z nejcharakterističtějších děl svého autora.

PROGRAM:
Igor Stravinskij (1882–1971)
Danses concertantes
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847)
Koncert pro housle a orchestr e moll
Antonín Dvořák (1841–1904)
Česká suita, op. 39, B93
Fedor Rudin housle, dirigent

Betlémská kaple, čtvrtek 16. listopadu 2023 / 19.30 hodin

Záznam koncertu nabízí ČRo Vltava 27. listopadu

autor: SOČR
Spustit audio