Mozart & Salieri aneb Sólisté SOČR

5. leden 2024

Betlémská kaple, pátek 5. 1. 2024 v 19.30 hodin.

Antonio Vivaldi: Koncert pro trubku B dur
Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia concertante Es dur, K 364
Josef Matěj: Sonáta pro trombon, 12 smyčcových nástrojů a klavír
Antonio Salieri: 26 variací na „La Flolia di Spagna“

Petr Popelka dirigent
Jiří Houdek trubka | David Pokorný housle
Jakub Novák viola | Pavel Čermák trombon

Hráči orchestru rozhlasových symfonikův tomto programu jako sólisté osvětlí tři různé přístupy ke koncertantním skladbám. Kontrastem k barokním idiomům v hudbě Antonia Vivaldiho, nejčastěji komponujícího pro housle, ovšem přece jen ne výhradně, je nejen moderní virtuozita obsažená v hudbě Josefa Matěje, s oblibou naopak píšícího pře­devším pro žesťové nástroje, ale i nápaditá ušlechtilost vídeňského klasicismu ztěles­něného Wolfgangem Amadeem Mozartem. Druhým motivem programu je vztah Mo­zarta a jeho staršího kolegy Antonia Salie­riho, císařského dvorního skladatele, Itala působícího rovněž ve Vídni. Zejména od dob Formanova filmu Amadeus – ale už před­ tím pod dojmem Puškinova dramatu, opery Rimského­Korsakova a hry Petera Schaffera – je vnímáme jako řevnivé soky, výrazně se lišící tvůrčími přístupy, ale i mírou talentu.

Pouze průměrný Salieri božského Amadea podle legend a literárních fikcí buď otráví, nebo alespoň žárlivou nená­vistí postupně umučí... Ve skutečnosti se vraždu nepodařilo historicky potvr­dit a oba skladatele naopak mnohé spo­juje. Nicméně je také pravda, že – podle slov jednoho známého pěvce – Mozart byl chrlič nápadů, zatímco Salieri jejich spořič. Ten druhý si uměl hudební ná­pady hýčkat a předvídatelně je rozpraco­vat. Ten první s nimi naopak nešetřil a až marnotratně a ledabyle přecházel od mo­tivu k motivu. A třebaže přišel do Vídně později, byl nakonec před Salierim vždy o krok napřed. 

Ceny vstupenek: 990 Kč | 790 Kč | 590 Kč

Změny v programu účinkujících jsou vyhrazeny.

autor: SOČR
Spustit audio