Nadační fond Českého rozhlasu pomáhá dětským hudebníkům

11. květen 2022

Nadační fond Českého rozhlasu odstartoval projekt Kdyby tisíc klarinetů, v rámci kterého pomáhá dětem, které nemají možnost pořídit si vlastní hudební nástroj. Patrony sbírky jsou Jiří Suchý, Magdalena Kožená a Pavel Šporcl. Sbírku hudebních nástrojů podporuje i řada dalších umělců. 

Projekt a sbírka Kdyby tisíc klarinetů je časově neomezená. Je určena všem dětem, které našly zalíbení v hudbě, ale pořízení hudebního nástroje nebo úhrada hodin s učitelem hudby jsou nad finanční možnosti rodičů.

Principem akce je propojit nabídky dobrovolníků, kteří chtějí darovat vlastní nevyužitý hudební nástroj někomu, kdo ho potřebuje, s konkrétními požadavky dětí. Požadavky mohou přes web kdybytisicklarinetu.cz zadávat učitelé a učitelky všech druhů škol – uměleckých, mateřských, středních i vysokých. Dobrovolníci pak mohou reagovat buď na konkrétní nabídky, nebo zadat vlastní nezávislou nabídku.

Všechny potřebné informace najdete na webových stránkách kdybytisicklarinetu.cz

Partnery projektu Kdyby tisíc klarinetů jsou Nadační fond Magdaleny KoženéAsociace základních uměleckých škol ČR a Asociace výrobců hudebních nástrojů.

.

Spustit audio

CD SOČRu v e-shopu