Psáno pro SOČR: Martin Smolka

5. prosinec 2022

Rudolfinum, 5. prosinec 2022 v 19.30 hodin. Veřejná generální zkouška v 9.30 hodin.

Joseph Haydn: Symfonie č. 60 C dur „Il Distratto“
Martin Smolka: Presto e lento - nová skladba pro klavír a orchestr na objednávku SOČRu, světová premiéra
Richard Strauss: Symphonia domestica

Petr Popelka dirigent
Nicolas Hodges klavír

Symfonický orchestr Českého rozhlasu pra­videlně objednává skladby od současných au­torů a uvádí je ve světové premiéře. Prvním takovým počinem šéfdirigenta Petra Popelky bude nastudování nové kompozice pro klavír a orchestr Martina Smolky, jehož díla uvádějí přední evropské orchestry, včetně Symfonic­kého orchestru Bavorského rozhlasu. Jako sólista se v ní představí jeden z nejlepších kla­víristů specializovaných na soudobou hudbu, Nicolas Hodges. Program otevře hravá symfo­nie plná překvapivých zvratů, v jejíž třetí větě předepsal Joseph Haydn i ladění orchestru. Celý večer uzavře jedna z vrcholných symfonických básní Richarda Strausse, Symphonia domestica, která je autorovou intimní reflexí rodinného života.

Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a Ochranného svazu autorského.

Setkání s umělci před koncertem
Rudolfinum | Talichův salonek | 1. patro | 18.30–19.15 hodin

autor: SOČR
Spustit audio