Queyras hraje Dvořáka

10. říjen 2022

Rudolfinum, 10. října 2022 v 19.30 hodin.

Bohuslav Martinů: Skála, H 363
Igor Stravinskij: Symfonie o třech větách
Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104

Petr Popelka dirigent
Jean-Guihen Queyras violoncello

Na svém prvním abonentním koncertu na­bídl nový šéfdirigent rozhlasových sym­foniků Petr Popelka tři díla, jejichž vznik je úzce spojen s Amerikou. Bohuslav Martinů napsal symfonické preludium Skála pro Clevelandský orchestr a dirigenta George Szella. Neoklasická Symfonie o třech větách je zase prvním velkým dílem, které Igor Stravinskij složil ve Spojených státech, kam se uchýlil před nacistickou hrozbou. Ačkoliv ruský skladatel většinou popíral mimohudební inspirace své hudby, v souvislosti se symfonií nepo­krytě mluvil o druhé světové válce a radosti nad postupem spojeneckých sil, která se promítla do charakteru třetí věty díla. Během svého pobytu ve Spojených státech, byť o půlstoletí dříve, napsal Antonín Dvořák geni­ální Koncert pro violoncello a orchestr h moll. K provedení díla, které se stalo jedním z pilířů cellové literatury a nejoblíbenějším instrumentálním koncertem vůbec, se na po­zvání SOČRu vrátil francouzský virtuos Jean-Guihen Queyras.

Setkání s umělci před koncertem
Rudolfinum | Talichův salonek | 1. patro | 18.30–19.15 hodin

autor: SOČR
Spustit audio