Rybovka s Petrem Popelkou

11. prosinec 2022

Jako dárek za trvalou přízeň pro vás rozhlasoví symfonikové připravili dva mimořádné sváteční koncerty s Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby. Tuto pozornost nabídl SOČR za zcela symbolickou cenu 60 korun, aby tak poděkoval všem, kteří v této zemi platí rozhlasový poplatek. Přívětivou atmosférou jste mohli zakusit v neděli 11. prosince ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.

Jako dárek za trvalou přízeň pro vás rozhlasoví symfonikové připravili dva mimořádné sváteční koncerty s Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby. Tuto pozornost nabídl SOČR za zcela symbolickou cenu, aby tak poděkoval všem, kteří v této zemi platí rozhlasový poplatek. Přívětivou atmosférou jste mohli zakusit v neděli 11. prosince v Obecním domu. 

Smetanova síň Obecního domu, 11. prosince 2022 od 15.00 a 17.00 hodin.

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

Dana Burešová soprán
Štěpánka Pučálková mezzosoprán
Daniel Matoušek tenor
Jozef Benci bas

Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu
dámy ze sboru Carmina Bohemica
pánové z Kühnova smíšeného sboru
Věra Hrdinková sbormistryně
Petr Popelka dirigent

Sóla zazpívali Dana Burešová, Štěpánka Pučálková, Daniel Matoušek a Jozef Benci. Večer byl zároveň krásnou příležitostí pro členy Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu pod vedením sbormistryně Věry Hrdinkové, které doplnily dámy ze sboru Carmina Bohemica a pánové z Kühnova smíšeného sboru.

autor: SOČR