Slavnostní zahajovací koncert

1. říjen 2021

Rudolfinum, 1. října 2021 v 19.30 hodin.

Antonín Dvořák: Othello, op. 93
Petr Iljič Čajkovskij: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 b moll, op. 23
Igor Stravinskij: Svěcení jara

Alexander Liebreich – dirigent
Gabriela Montero – klavír

Slavnostní zahajovací koncert přinese první vystoupení rezidenční umělkyně sezony, venezuelské klavíristky Gabriely Montero. „Její hra má vše: brilantní rytmickou živost, jemné nuance, ve vrcholných momentech sílu ocele, oduševnělou lyriku v meditativních pasážích a především nesentimentální expre­ sivitu,“ napsaly New York Times. Montero společně s rozhlasovými symfoniky provede jedno z nejpopulárnějších děl klasické hudby vůbec, melodický Koncert pro klavír a or­ chestr č. 1 b moll ruského romantika Petra Iljiče Čajkovského. Umělecký ředitel a šéfdiri­gent orchestru Alexander Liebreich zahájí večer Dvořákovou předehrou Othello, inspi­rovanou Shakespearovou tragédií. Dramatur­gii složenou z české a ruské hudby završí Svěcení jara. Premiéru baletu v Paříži prová­ zel v roce 1913 legendární skandál, který se zapsal do dějin. Ať už jej vyvolala odvážná choreografie Vaclava Nižinského, nebo Stra­vinského hudba, pro dobové publikum šoku­jící svou rytmickou i harmonickou smělostí, Svěcení jara, ikonická skladba 20. století, fascinuje dodnes.

Ceny vstupenek: 1 800 Kč | 1 250 Kč | 800 Kč | 400 Kč | 250 Kč | 150 Kč

Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny.

autor: SOČR
Spustit audio