Sólo pro violu a klavír

Anežský klášter, 7. září 2020 v 19.30 hodin.

VSTUPENKY

ABONENTKA

Benjamin Britten: Preludium a fuga pro 18 smyčcových nástrojů
Zbyněk Matějů: Virus, koncert pro violu a komorní orchestr, světová premiéra skladby na objednávku SOČRu
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Klid moře a šťastná plavba, op. 27
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 g moll, op. 25
 
Chuhei Iwasaki – dirigent
Jitka Hosprová – viola
Jan Čmejla – klavír, vítěz soutěže Concertino Praga 2019

První koncert cyklu v Anežském klášteře zahájí osmnáct hráčů na smyčcové nástroje, kteří přednesou Brittenovo energické Preludium a Fugu. Přední česká violistka Jitka Hosprová následně provede ve světové premiéře koncert Virus od Zbyňka Matějů. Český skladatel střední generace, známý především jako autor baletní hudby, ho napsal na objednávku rozhlasových symfoniků. Inspirací mu bylo umění Jitky Hosprové a také pandemie koronaviru. Orchestr se následně rozroste a zahraje Mendelssohnovu předehru Klid moře a šťastná plavba, inspirovanou verši Johanna Wolfganga Goetha. Program uzavře Koncert g moll téhož autora, v němž orchestr doprovodí vítěze rozhlasové soutěže Concertino Praga z roku 2019, mimořádně nadaného mladého klavíristu Jana Čmejlu.

Ceny vstupenek: 390 Kč | 290 Kč

Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny.