Sólo pro violu a klavír

6. prosinec 2021

Anežský klášter, 6. prosince 2021 v 19.30 hodin.

Benjamin Britten: Preludium a fuga pro 18 smyčcových nástrojů
Paul Hindemith: Smuteční hudba pro violu a smyčce
Petr Fiala: Koncertní hudba pro violu a smyčce
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Klid moře a šťastná plavba, op. 27
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 g moll, op. 25

Chuhei Iwasaki – dirigent
Kristina Fialová – viola
Jan Čmejla – klavír

Druhý koncert v Anežském klášteře zahájilo osmnáct hráčů na smyčcové nástroje, kteří přednesli Brittenovo energické Preludium a fugu. Skvělá česká violistka Kristina Fialová pak dala vyniknout svému nástroji hned ve dvou kompozicích.

Sólo pro violu a klavír | Anežský klášter, 6. prosince 2021

Nejprve zahrála Smuteční hudbu, kterou německý skladatel Paul Hindemith složil během jediného dne roku 1936, jako reakci na smrt anglického krále Jiřího V. Spontánně vzniklá kompozice dnes patří mezi nejráznější díla svého autora. Dále pak uvedla Koncertní hudbu pro violu a smyčce vynikajícího sbormistra a skladatele Petra Fialy. Orchestr se následně rozrostl a zahrál Mendelssohnovu předehru Klid moře a šťastná plavba, inspirovanou verši Johanna Wolfganga Goetha.

Sólo pro violu a klavír | Anežský klášter, 6. prosince 2021

Program uzavřel Koncert g moll téhož autora, v němž orchestr doprovodil vítěze rozhlasové soutěže Concertino Praga z roku 2019, mimořádně nadaného mladého klavíristu Jana Čmejlu.

Vážení posluchači,
omlouváme se za změnu programu, původně měla zaznít skladba Virus od Zbyňka Matějů, v podání violistky Jitky Hosprové, která se z osobních důvodů nemůže koncertu zúčastnit. Proto jsme pro Vás připravili neméně atraktivní program s violistkou Kristinou Fialovou. Děkujeme vám za pochopení. 

autor: SOČR
Spustit audio