Strauss a Mahler pod Lenárdovou taktovkou

V duchu pozdního romantismu se nesl koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v pondělí 9. prosince. Čtyři poslední písně Richarda Strausse zazpívala Eva Hornyáková, zazněla také Symfonie č. 5 cis moll Gustava Mahlera. Taktovky se ujal někdejší šéfdirigent Ondrej Lenárd. 

Svými mimořádně lyrickými Čtyřmi posledními písněmi na texty Hermanna Hesseho a Josepha von Eichendorff se Richard Strauss symbolicky rozloučil se světem. S výjimkou první se všechny zabývají tématem smrti, vyzařuje z nich však smíření a vyrovnanost. Za krásnou vokální linkou cítíme inspiraci skladatelovou manželkou, významnou pěvkyní Pauline de Ahna. Účinkování Evy Hornyakové byl nanejvýš působivý zážitek. 

Mahlerova Symfonie č. 5 je jednou ze tří čistě instrumentálních, s nimiž se nepojí žádný program ani text. Přesto ale nemusí být daleko od pravdy ti, kteří usuzují, že slavné pomalé Adagietto, hrané jen smyčci a harfou, je vyjádřením citů k Almě, se kterou se v roce 1902 vzali. A stejně tak je zřejmá epičnost, dramatičnost i tragika ostatních vět, jejichž charakter sahá od smutečního pochodu přes tanečnost až po vzácně radostné vítězné okamžiky. 

Ondrej Lenárd se k SOČRu, v jehož čele působil jako šéfdirigent v období 2011–2018, vrátil ve vynikající kondici a tradičně s potěšením. Jeho setrvale vysoké umělecké kvality stvrzuje i nedávné uvedení do čela Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu (od září 2019). 

PROGRAM:

Richard Strauss (1864–1949)
Čtyři poslední písně 

Gustav Mahler (1860–1911)
Symfonie č. 5 cis moll

Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent Ondrej Lenárd  
Eva Hornyáková – soprán

DVOŘÁKOVA SÍŇ RUDOLFINA, PONDĚLÍ 9. PROSINCE V 19.30 HODIN

Záznam nabízí ve středu 11. prosince od 20 hodin ČRo D-dur.