Suk–Dvořák–Martinů

29. duben 2024

Rudolfinum, pondělí 29. 4. 2024 v 19.30 hodin.

Josef Suk: Fantastické scherzo, op. 25
Antonín Dvořák: Zlatý kolovrat, symfonická báseň, op. 109
Bohuslav Martinů: Česká rapsodie, H 118

Petr Altrichter dirigent
Svatopluk Sem baryton
Daniela Valtová Kosinová varhany
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala sbormistr

Renomovaný dirigent Petr Altrichter uvede s rozhlasovými symfoniky program z hudby českých skladatelů tří generací, které spojuje vztah učitel-­žák. Josef Suk, jehož brilantní Fantastické scherzo vyslechneme úvodem, byl žákem Antonína Dvořáka, autora symfonické básně Zlatý kolovrat, inspirované stejnojmen­nou baladou ze sbírky Kytice Karla Jaromíra Erbena. Večer vyvrcholí Českou rapsodií, kantátou pro baryton, varhany a orchestr. Mladý Bohuslav Martinů, žák Josef Suka, ji složil v roce 1918, kdy Československo zís­kalo samostatnost. Ve vlasteneckém díle zpra­coval text biblického žalmu, báseň Čechy Jaroslava Vrchlického i Svatováclavský cho­rál. Dílo věnoval spisovateli Aloisi Jirsákovi. Úspěšná premiéra se odehrála v roce 1919 za přítomnosti prezidenta nově vzniklé republiky Tomáše Garrigua Masaryka.

Ceny vstupenek: 1 100 Kč | 900 Kč | 700 Kč | 500 Kč | 300 Kč | 180 Kč

Změny v programu účinkujících jsou vyhrazeny.

autor: SOČR
Spustit audio