Tance–suity–serenády

Anežský klášter, 13. ledna 2020 v 19.30 hodin.

VSTUPENKY

Richard Strauss: Serenáda pro dechy, op. 7
Jaroslav Krček: Lidová suita
Ottorino Respighi: Antické tance a árie
Gustav Holst: St. Paul’s Suite, op. 29 č. 2

Zdeněk Rys – nastudování, dechové nástroje (R. Strauss, J. Krček)
Vlastimil Kobrle – nastudování, smyčcové nástroje (O. Respighi, G. Holst)

Členové Symfonického orchestru Českého rozhlasu dokážou hrát i bez dirigenta. O tom se budete moct přesvědčit začátkem nového roku. V nastudování vedoucího skupiny hobojů Zdeňka Ryse přednese třináct hráčů na dechové nástroje Serenádu sedmnáctiletého Richarda Strausse. Následovat bude Lidová suita od Jaroslava Krčka, skladatele, dirigenta, sbormistra a zakladatele legendárního souboru Musica Bohemica, který v dubnu 2019 oslavil osmdesáté narozeniny.

Zbývající část programu bude patřit smyčcovým nástrojům. Pod vedením koncertního mistra Vlastimila Kobrleho nejprve zahrají Antické tance a árie podle loutnových děl starých mistrů od Ottorina Respighiho. Večer završí efektní St. Paul Suite, kterou Gustav Holst, autor slavných Planet, složil pro dívčí školu sv. Pavla v Londýně.

Ceny vstupenek: 390 Kč | 290 Kč