Tristan a Isolda

25. březen 2024

Rudolfinum, pondělí 25. 3. 2024 v 19.30 hodin.
Veřejná generální zkouška 24. 3. 2024 v 10.30 hodin.

Richard Wagner: Tristan a Isolda, II. jednání

Petr Popelka dirigent
Bryan Register
Tristan, tenor
Ricarda Merbeth 
Isolda, soprán
Gihoon Kim
Melot, baryton
Magnus Piontek
král Marke, bas
Ester Pavlů Brangäne, mezzosoprán

Z organizačních důvodů na straně umělců došlo k přeobsazení pěveckých partů Tristana (Roy Cornelius Smith ), Isoldy (Ricarda Merbeth), Melota (Gihoon Kim) a Brangäne (Ester Pavlů). Za změnu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Vzhledem ke zdravotním komplikacím vystoupí místo Roye Cornelia Smitha tenorista Bryan Register

Petr Popelka se rozhodl během prvních tří sezon v pozici šéfdirigenta Symfonického orchestru Českého rozhlasu postupně uvést tři jednání opery Tristan a Isolda. Revoluční dílo ve své době způsobilo převrat a navždy změnilo chápání opery jako hudební i divadelní formy. Ve středověkém příběhu o mocné, leč zapovězené lásce bretonského šlechtice a irské princezny Richard Wagner rozvinul své pojetí opery jako komplexního díla, kde všechny složky slouží co nejsilněj­šímu vyznění celku. Současně naplno rozvi­nul svůj novátorský harmonický jazyk, který ovlivnil hudbu na další desítky lety. Ve druhém dějství se na pódiu Rudolfina shledáme s tenoristou Bryanem Registerem v roli Tristana a sopranistkou Ricardou Merbeth, představující Isoldu. Ve slavném milostném duetu si naplno vy­znají své city, v dramatickém závěru Tristan klesne zraněn po zradě svého přítele Melota.

Setkání s umělci před koncertem
Rudolfinum | Talichův salonek | 1. patro | 18.30–19.15 hodin

Ceny vstupenek: 1 100 Kč | 900 Kč | 700 Kč | 500 Kč | 300 Kč | 180 Kč

Změny v programu účinkujících jsou vyhrazeny.

autor: SOČR
Spustit audio