Tristan a Isolda

25. březen 2024

Rudolfinum, pondělí 25. 3. 2024 v 19.30 hodin.
Veřejná generální zkouška 24. 3. 2024 v 10.30 hodin.

Richard Wagner: Tristan a Isolda, II. jednání

Petr Popelka dirigent
Michael Weinius Tristan, tenor
Elisabeth Teige Isolda, soprán
Magnus Piontek král Marke, bas
Simone Schröder Brangäne, mezzosoprán
Gabriel Rollinson Melot, baryton

Petr Popelka se rozhodl během prvních tří sezon v pozici šéfdirigenta Symfonického orchestru Českého rozhlasu postupně uvést tři jednání opery Tristan a Isolda. Revoluční dílo ve své době způsobilo převrat a navždy změnilo chápání opery jako hudební i divadelní formy. Ve středověkém příběhu o mocné, leč zapovězené lásce bretonského šlechtice a irské princezny Richard Wagner rozvinul své pojetí opery jako komplexního díla, kde všechny složky slouží co nejsilněj­šímu vyznění celku. Současně naplno rozvi­nul svůj novátorský harmonický jazyk, který ovlivnil hudbu na další desítky lety. Ve dru­hém dějství se na pódiu Rudolfina opět shle­dáme se švédským tenoristou Michaelem Weiniusem v roli Tristana a norskou sopra­nistkou Elisabeth Teige, představující Isoldu. Ve slavném milostném duetu si naplno vy­znají své city, v dramatickém závěru Tristan klesne zraněn po zradě svého přítele Melota.

Setkání s umělci před koncertem
Rudolfinum | Talichův salonek | 1. patro | 18.30–19.15 hodin

Ceny vstupenek: 1 100 Kč | 900 Kč | 700 Kč | 500 Kč | 300 Kč | 180 Kč

Změny v programu účinkujících jsou vyhrazeny.

autor: SOČR
Spustit audio