Valkýra

21. březen 2022

Rudolfinum, 21. března 2022 v 19.30 hodin.

Vážení posluchači,

přistoupili jsme ke změně programu z důvodu vyjádření solidarity a podpory ukrajinskému lidu. Místo původně plánované Symfonie č. 39 g moll Josepha Haydna zazní skladba Tichá hudba nejvýznamnějšího žijícího ukrajinského skladatele Valentyna Sylvestrova.

Děkujeme Vám za pochopení

Valentyn Sylvestrov: Tichá hudba
Richard Wagner: První dějství z opery Valkýra

Alexander Liebreich – dirigent
Stefanie Irányi – mezzosoprán
Christian Elsner – tenor
Franz-Josef Selig – bas

Zcela mimořádný program přinesl březnový koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Zahájila ho skladba nejvýznamnějšího žijícího ukrajinského skladatele Valentyna Sylvestrova Tichá hudba. Stěžejní skladbou večera však bylo první dějství Wagnerovy opery Valkýra, které představuje jeden z vrcholů tetralogie Prsten Nibelungův.

K provedení fresky, která začíná proslulou předehrou s motivem mohutné bouře, přizval Alexander Liebreich trojici předních wagnerovských pěvců. Hundinga ztvárnil basista Franz-Josef Selig, působící v nejproslulejších operních domech v Londýně, New Yorku a ve Vídni, kde spolupracoval s dirigenty, jakými jsou Sir Colin Davis, Ingo Metzmacher či James Levine. Role Siegmunda se ujal tenorista Christian Elsner, který mj. vystupoval s Berlínskými filharmoniky pod vedením Simona Rattla nebo Orchestrem lipského Gewandhausu pod taktovkou Herberta Blomstedta. Part Sieglinde zazpívala německá mezzosopranistka Stefanie Irányi, kterou už publikum rozhlasových symfoniků zná z provedení Zemlinského Šesti písní. 

autor: SOČR
Spustit audio