Vánoce v Anežce

20. prosinec 2021

Anežský klášter, 20. prosince 2021 v 19.30 hodin.

Jan Křtitel Jiří Neruda: Koncert pro trubku a orchestr Es dur
Peteris Vasks: Epifania
Antonio Vivaldi: Koncert pro housle a orchestr E dur RV 270 “Il riposo, concerto per il Santissimo Natale"
Jana Vöröšová: Chlapeček a Dálka, světová premiéra skladby pro dětský sbor a orchestr na objednávku SOČRu

Marek Šedivý – dirigent
Marek Vajo – trubka
Olga Šroubková – housle
Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu
Věra Hrdinková – sbormistryně

Starou i soudobou hudbu přinese vánoční večer SOČRu. Slavnostní atmosféru nastolí hned v úvodu trumpetista orchestru Marek Vajo, který provede populární Koncert pro trubku a orchestr od českého klasicistního mistra Jana Křtitele Jiřího Nerudy. Následovat bude Epifania, lyrická meditativní kompozice patrně nejvýznamnějšího současného lotyšského skladatele Peterise Vaskse. K orchestru se dále připojí jedna z nejvýraznějších houslistek mladé generace Olga Šroubková. Zahraje Vivaldiho Houslový koncert E dur, který svou mysticky ztišenou náladou evokuje vánoční noc.

Celý večer završí premiéra nového díla Jany Vöröšové. Přední česká skladatelka a vítězka skladatelské soutěže České filharmonie z roku 2019 napsala na objednávku SOČRu skladbu pro dětský sbor a komorní orchestr na texty knihy Chlapeček a Dálka od Daisy Mrázkové. Nadčasové vyprávění určené dětem i dospělým, odehrávající se v obrazech zimní krajiny, zpřístupňuje chápání přírodních jevů a přináší zamyšlení nad hlubším smyslem lidské existence formou poetické zkratky.

Ceny vstupenek: 390 Kč | 290 Kč 

Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny.

autor: SOČR
Spustit audio