Veřejné generální zkoušky

Na veřejné generální zkoušce zažijete koncert ve stejné kvalitě jako při večerní interpretaci.

V sezoně 2024/2025 jsme připravili celkem 8 veřejných generálních zkoušek:

Neděle 6. 10. 2024 | Rudolfinum | 10.00
Pondělí 21. 10. 2024 | Obecní dům | 10.00
Pondělí 11. 11. 2024 | Rudolfinum | 10.00
Pondělí 9. 12. 2024 | Rudolfinum | 10.00
Pondělí 13. 1. 2025 | Rudolfinum | 10.00
Pondělí 10. 2. 2025 | Obecní dům | 10.00
Pondělí 17. 3. 2025 | Rudolfinum | 10.00
Pondělí 16. 6. 2025 | Rudolfinum | 10.00

Vstupenky na veřejné generální zkoušky řady R a O lze zakoupit online na goout.cz a na socr.rozhlas.cz. od 8. dubna nebo osobně v Prodejně Českého rozhlasu od 15. dubna 2024.

Vstupenky na generální zkoušky v Rudolfinu, lze zakoupit také v pokladně Rudolfina od 29. dubna 2024.

Vstupenky na generální zkoušky v Obecním domě lze zakoupit také v pokladně Obecního domu od 29. dubna 2024. 

Vstupenky na veřejné generální zkoušky je možné objednat hromadně (nad 20 ks). V takovém případě Vám vstupenky doručíme poštou nebo elektronicky po zaplacení faktury či rezervace.

Objednávkový formulář najdete na našich webových stránkách socr.rozhlas.cz nebo si ho můžete vyžádat na socr@rozhlas.cz.

Na veřejné generální zkoušky nabízíme zvýhodněné vstupné 170 Kč, které je určeno:

  • pro držitele ZTP, ZTP/P (včetně doprovodu)
  • pro abonenty SOČRu
  • pro zaměstnance Českého rozhlasu a členy Klubu Radioservis
  • pro hromadné objednávky

Jiné slevy nelze uplatnit.

DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE

Na veřejných generálních zkouškách obvykle můžete vidět orchestr, dirigenta a hosty v tvůrčím procesu.
Jsou tedy vhodné pro studenty uměleckých škol. I tomu je přizpůsobena jednotná výše vstupného 200 Kč.

CD SOČRu v e-shopu