Vessels of Light – česká premiéra

27. březen 2023

Rudolfinum, 27. března 2023 v 19.30 hodin. Veřejná generální zkouška v 9.30 hodin.

Lera Auerbach: Symfonie č. 6 Vessels of Light
Franz Schubert: Symfonie C dur Velká

Alexander Liebreich dirigent
Kristina Reiko Cooper violoncello
Pražský filharmonický sbor
Lukáš Vasilek sbormistr

ZMĚNA PROGRAMU
Místo premiéry nového díla Jiřího Kadeřábka Daleko široko zazní Symfonie č. 6 Lery Auerbach Vessels of Light.

Hudbu raného romantismu s hudbou sou­dobou přinese návrat Alexandera Liebreicha k Symfonickému orchestru Českého rozhlasu. Inspirována příběhem japonského diplomata Chiune Sugihary, který během druhé světové války zachránil tisíce židovských životů, vytvořila Lera Auerbach hudbu, libreto a umělecký koncept pro Symfonii č. 6, Vessels of Light, pro violoncello, sbor, a orchestr. Auerbach splétá mnohovrstevnou tapisérii hudby s jidiš poezií, uměním japonského Kintsugi, mystickým Shevirat ha-kelim (rozbíjení nádob) a slovy biblického žalmu 121. Dílo je věnováno Chiunu Sugihary a všem těm, kteří riskují všechno, aby zachránili ostatní.

Kristina Reiko Cooper

Symfonie č. 6 Vessels of Light vznikla na zakázku Yad Vashem, Světového centra pro paměť holocaustu v Jeruzalémě a Americké společnosti pro Yad Vashem. Po premiéře díla Yad Vashem ocenil Sugiharu jako jednoho ze Spravedlivých mezi národy (ocenění státu Izrael udělováno lidem nežidovského původu, kteří riskovali svůj život při záchraně Židů před holokaustem) za jeho činy během této temné kapitoly naší nedávné historie. 

Po přestávce za­zní nejambicióznější symfonické dílo Franze Schuberta, autora nesmrtelných písní a ko­morní hudby, Velká symfonie C dur.

Setkání s umělci před koncertem
Rudolfinum | Talichův salonek | 1. patro | 18.30–19.15 hodin

Ceny vstupenek: 900 Kč | 750 Kč | 600 Kč a| 400 Kč | 250 Kč | 150 Kč

Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny.

autor: SOČR
Spustit audio