Vivat republica!

Rudolfinum, 29. října 2018 v 19.30 hodin. Veřejná generální zkouška v 9.30 hodin.

VSTUPENKY

Koupit vstupenku na VGZ

Vítězslav Novák: V Tatrách, symfonická báseň, op. 26
Eugen Suchoň: Ad astra, cyklus písní pro soprán a orchestr na básně Štefana Žáryho, op. 16
Josef Suk: Asrael, symfonie pro velký orchestr, op. 27

Ondrej Lenárd – dirigent
Simona Šaturová – soprán

Ve znamení dvojitého výročí se ponese slavnostní večer rozhlasových symfoniků a jejich bývalého šéfdirigenta Ondreje Lenárda. Den po osmadvacátém říjnu, kdy si připomeneme 100 let od založení samostatného Československa, vystoupí s programem spojujícím hudbu obou zemí.

Večer symbolicky zahájí symfonická báseň V Tatrách, kterou Vítězslav Novák věnoval slovenským velehorám. V podání Simony Šaturové zazní písňový cyklus Ad astra patrně nejvýznamnějšího slovenského skladatele minulého století Eugena Suchoně, od jehož narození v roce 2018 uplyne 110 let.

Program zakončí mistrovská smuteční symfonie Asrael, kterou Josef Suk koncipoval jako tryznu za svého učitele a tchána Antonína Dvořáka. Během práce si však anděl smrti, po němž je dílo nazvané, vzal k sobě i Dvořákovu dceru, Sukovu manželku Otilii.

Ceny vstupenek: 550 / 450 / 400 / 350 / 220 / 100 Kč