Vivat republica!

29. říjen 2018

Slavnostní večer rozhlasových symfoniků a jejich bývalého šéfdirigenta Ondreje Lenárda se nesl ve znamení dvojitého výročí.

Slavnostní večer rozhlasových symfoniků a jejich bývalého šéfdirigenta Ondreje Lenárda se nesl ve znamení dvojitého výročí. Den po osmadvacátém říjnu, kdy jsme si připomněli 100 let od založení samostatného Československa, vystoupili s programem spojujícím hudbu obou zemí.

Večer symbolicky zahájila symfonická báseň V Tatrách, kterou Vítězslav Novák věnoval slovenským velehorám. V podání Simony Šaturové zazněl písňový cyklus Ad astra patrně nejvýznamnějšího slovenského skladatele minulého století Eugena Suchoně, od jehož narození v roce 2018 uplynulo 110 let.

Program zakončila mistrovská smuteční symfonie Asrael, kterou Josef Suk koncipoval jako tryznu za svého učitele a tchána Antonína Dvořáka. Během práce si však anděl smrti, po němž je dílo nazvané, vzal k sobě i Dvořákovu dceru, Sukovu manželku Otilii.

Vítězslav Novák: V Tatrách, symfonická báseň, op. 26

Eugen Suchoň: Ad astra, cyklus písní pro soprán a orchestr na básně Štefana Žáryho, op. 16

Tento záznam vznikl z notových materiálů Hudobného fondu Bratislava.

Josef Suk: Asrael, symfonie pro velký orchestr, op. 27

Ondrej Lenárd – dirigent
Simona Šaturová – soprán

Spustit audio