Zahajovací koncert, Antonín Dvořák – Symfonie č. 8 G dur

Finále slavnostního zahajovacího koncertu bylo zadáno mimo jiné i pro Symfonii č. 8 G dur Antonína Dvořáka z roku 1889, optimisticky laděné dílo, jež vznikalo v mimořádně příjemném tvůrčím rozpoložení na letním sídle ve Vysoké u Příbrami.